прецизност

същ. - точност, правилност, определеност, конкретност, яснота, абсолютност
същ. - акуратност, редовност, изисканост, взискателност

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • прецизност — (лат. praecisio) 1. точност, одреденост, определеност 2. точно одредување, точна одреденост на поимите 3. јасност, разбирливост на изразувањето, на излагањето …   Macedonian dictionary

  • акрибија — (грч akribeia) крајна точност и прецизност, особено во научната работа, што навлегува во најситните детали, совесност, темелност, внимателност во работата …   Macedonian dictionary

  • лајтпен — (анг. light pen оптички молив) комп. светлосно перо, влезен уред што содржи светлосно чувствително коло што реагира на светлината од катодната цевка овозможувајќи на тој начин цртање по екранот не се употребува за задачи што бараат голема… …   Macedonian dictionary

  • манипулација — (лат. manipulatio) 1. ракување постапка 2. помалку или повеќе сложен зафат во рачна работа за кој е потребна голема прецизност (на пр., при правење на комплицирани препарати, лекови) 3. раководење при таварање и растоварање на товар од бродови 4 …   Macedonian dictionary

  • взискателност — същ. придирчивост, изисквания, строгост, педантичност, точност, прецизност, акуратност, претенциозност, внимание същ. дребнавост, формализъм …   Български синонимен речник

  • изправност — същ. редовност, точност, правилност, ред, порядък същ. старание, акуратност, прецизност …   Български синонимен речник

  • конкретност — същ. предметност, реалност, даденост, определеност, прецизност …   Български синонимен речник

  • подробност — същ. дреболия, детайл, дребнавост, незначителност същ. обстойност, изчерпателност същ. прецизност, точност, тънкост същ. черта на характер, отличителен белег, свойство, признак, особеност …   Български синонимен речник

  • правилност — същ. точност, вярност, правота, прецизност, безпогрешност същ. симетричност, хармоничност, съразмерност същ. уместност, коректност, естественост …   Български синонимен речник

  • придирчивост — същ. взискателност, строгост, педантичност, точност, акуратност, прецизност, внимателност същ. претенциозност, каприз, капризност, дребнавост същ. формализъм същ. суетливост, нервност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.